# گل

غنچه ناموس

چه زیبا فرمود مولای خوبیها امیر مومنان علی علیه السلام: ان المرئـه ریحانـه و لیست به قهرمانـه                                               تحقیقا زن به مثابه گل ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید