فقط برای همسرتــ...

تــو نامــوس خدائی...

با واجب کردن حجاب نخواست  با تعرض به جذابیت هات از ارزشت کم بشه...

تا فقط برای یکـ نفر باشیـ...

برای همسرتـ...

نه برای همهـ...

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید