پستک سومـ(هشدار!)ــ !

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند:

 

سه گروه هرگز داخل بهشت نمی شوند:

1-دیوث:کسی که نسبت به عفت ناموس خود بی تفاوت است.

2- زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مرد سازد.

3- شرابخوار.

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
زهرا

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد، زیبایی بدنش را نشان نمی دهد.«دکتر علی شریعتی» ...