شرمنده!

 
غنچه ناموس
نویسنده : مـــنــتــظر... - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳
 

چه زیبا فرمود مولای خوبیها امیر مومنان علی علیه السلام:

ان المرئـه ریحانـه و لیست به قهرمانـه                                              

تحقیقا زن به مثابه گل بوده و قهرمان میدان مشکلات زندگی نیست.

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

زن به سان گل بود در باغ و بستان جهان

مرد او اندر مثل باشد چو شخصی باغبان

باغبان بایدکه دیواری کشد بر دور باغ

تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن

مرد هم باید بپوشاند به زن زیب حجاب

گر همی خواهد گلش همواره در امن و امان

ور نه باید او ببیند ناگزیر

غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان 


 
comment نظرات ()


صد بار لب گشودم و بیرون نریختم

خونها که موج میزند از سینه تا لبم